Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Godt kunnskapsgrunnlag for filmpolitikken

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet ideas2evidence kartlagt og analysert norsk filmbransje. Utrederne har særlig sett på utviklingstrekk i økonomi, pengestrømmer og statlige tilskuddsordninger. Utredningen ble i dag overrakt til kulturminister Thorhild Widvey under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Kulturminister Thorhild Widvey og Jostein Ryssevik fra analyseselskapet ideas2evidence under innspillsseminar om film i Haugesund 18. august 2014.

Jostein Ryssevik fra analyseselskapet ideas2evidence overrekker rapport om norsk filmbransje til kulturminister Thorhild Widvey under innspillsseminar om film i Haugesund 18. august 2014. (Foto. Kulturdepartementet)

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet ideas2evidence kartlagt og analysert norsk filmbransje. Utrederne har særlig sett på utviklingstrekk i økonomi, pengestrømmer og statlige tilskuddsordninger. Utredningen ble i dag overrakt til kulturminister Thorhild Widvey under Den norske filmfestivalen i Haugesund. 

 

Rapporten "Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen"

- Vi har sett frem til utredningens funn og anbefalinger. Målet er å få bedre kunnskap om bransjen, økonomiske rammebetingelser og virkningene av den statlige filmstøtten. Dette vil gi oss et godt utgangspunkt for en kunnskapsbasert politikkutforming på filmområdet og bidra til effektiv og målrettet bruk av de offentlige midlene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Rapporten viser at norsk filmbransje, til tross for betydelig vekst og økt interesse for norsk film det siste tiåret, likevel er økonomisk lite robust og svært fragmentert. Bransjen består overveiende av svært små og økonomisk svake selskap, og produksjonsselskapene lever i økende grad av marginene på produksjonsaktiviteten og ikke av inntekter fra filmene.

- Lønnsomheten blant spillefilmprodusentene er lav, og nær halvparten av selskapene går i underskudd. Den svake økonomien i produksjonsbransjen henger delvis sammen med at det lages langt flere filmer enn tidligere. Utformingen av etterhåndsstøtten har gitt store insentiver til å sette filmer i produksjon uten forhåndstilskudd og nesten alle disse filmene går med underskudd, refererer Jostein Ryssevik fra ideas2evidence.

Ideas2evidence foreslår bl.a. justeringer i dagens tilskuddssystem for å møte utfordringene som bransjen opplever.

- Vi er opptatt av dialog med bransjen, og sender også denne rapporten på bred høring frem til 19. november 2014. Utredningen og høringsuttalelsene vil inngå som en del av grunnlaget for departementets arbeid med den kommende Stortingsmeldingen om film som etter planen legges frem våren 2015, avslutter Widvey.

Til toppen