Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Bedre kontroll med hvem som kommer til Norge

I dag trer den nye Eurodac-forordningen i kraft. Forordningen vil effektivisere Dublin-samarbeidet. Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere, og utlendinger som påtreffes i forbindelse med ulovlig passering av ytre Schengen-grense.

– Dette vil effektivisere Dublin-samarbeidet og gi oss bedre kontroll med hvem som kommer til Norge, sier statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hovedformålet med lovendringene er å løse utfordringer knyttet til ineffektiv overføring av fingeravtrykk og sletting av data, samt mangler ved medlemsstatenes tilgang til relevant informasjon om asylsøkere i andre medlemsstater for ytterligere å effektivisere Dublin-samarbeidet.

– Dessuten har det vært ønskelig å etablere et bedre rammeverk for forvaltning og sikring av personopplysninger, i tråd med blant annet EUs personverndirektiv, sier Kallmyr.

Regjeringen fremmet forslag til endringer i utlendingsloven som gjennomfører ny Eurodac-forordning i norsk rett 6. mars 2015. Loven ble vedtatt av Stortinget 26. mai og trer i kraft 20. juli 2015.

Eurodac er en del av Dublin-samarbeidet mellom medlemsstatene i EU, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Dublin-regelverket omhandler hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en asylsøknad.

Til toppen