- Styrker satsingen på forskning og høyere utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har bevilget penger til 388 nye rekrutteringsstillinger i 2016. Dette styrker regjeringens satsing på forskning og høyere utdanning. Hoveddelen av stillingene er prioritert til realfag, teknologiske og maritime fag og helse- og omsorgsfag.

– Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene Kristelig Folkepartiet og Venstre har sørget for en svært positiv utvikling i antall rekrutteringsstillinger i denne stortingsperioden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rekrutteringsstillinger er summen av stipendiatstillinger og postdoktorstillinger. De er viktige for å øke kapasiteten og kompetansen på prioriterte forskningsområder, og avgjørende for omstilling og utvikling.     

Regjeringen foreslo 288 nye rekrutteringsstillinger i budsjettet for 2016. Deler av disse stillingene er en del av sysselsettingspakken til regjeringen, og blir faset ut etter en periode. 50 av rekrutteringsstillingene går til innføring av femårig lærerutdanning. Oversikt over fordeling av de foreslåtte 288 rekrutteringsstillingene ble gitt i "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universiteter og høyskoler".

Slik blir de 100 nye rekrutteringsstillingene fordelt: 

Fordeling av 94 nye rekrutteringsstillinger til statlige institusjoner 

Institusjon

Antall

NTNU

8

UiA

17

Nord universitet

17

UiS

17

UiT

8

HSØ

10

HiB

7

HiOA

10

Sum

94

 

Fordeling av 6 nye rekrutteringsstillinger til private institusjoner 

Institusjon

Antall

BI

1

DMMH

1

VID

2

NLA

2

SUM

6