– Viktig steg for digitaliseringen av Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– 5G-nettene vil være raskere, mer pålitelige og legge et bedre grunnlag for fremtidens digitale tjenester enn dagens 4G-nett. Regjeringen har vært opptatt av å legge til rette for tidlig 5G-utbygging i Norge, og derfor er jeg glad for at teleselskapene kommer raskt i gang, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

5G-nettene vil gi helt nye muligheter for både næringsliv, forbrukere og offentlig sektor. Nå har alle de tre norske teleselskapene valgt sine utstyrsleverandører og er klare for utrulling av 5G i Norge.

– Norge har noen av de raskeste mobilnettene i verden. Nå ligger alt til rette for at denne utviklingen kan fortsette. Det er et godt utgangspunkt for utvikling av smarte byer, selvkjørende biler og helse- og velferdsteknologi, sier Astrup.

Regjeringen har lagt til rette for rask 5G-utbygging i Norge, blant annet gjennom tidlig frigjøring av frekvenser til bruk for 5G.

Selskapene velger selv sine utstyrsleverandører i global konkurranse innenfor rammene av sikkerhetsloven. Norske myndigheter utelukker ingen leverandører fra det norske markedet, men har stilt krav til teleselskapene om at de må velge flere enn en leverandør dersom de velger 5G-leverandører fra land Norge ikke har sikkerhetsavtale med. Minst 50 prosent av basestasjonene skal være fra leverandører fra land Norge har sikkerhetsavtale med.

– 5G-nettene vil utgjøre en av Norges mest kritiske infrastrukturer. Sikre og robuste mobilnett er i alles interesse, og er helt avgjørende for et samfunn som blir stadig mer digitalisert. Derfor tar regjeringen 5G-sikkerhet på høyeste alvor, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00