Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2 861 millioner kroner til idrettsformål i 2019

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag fordelt 2 861,5 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2019. Beløpet er 37 millioner kroner høyere enn i 2018.

– Spillemidlene er en bærebjelke for norsk idrett og et viktig bidrag til et fysisk aktivt samfunn. Gjennom fordelingen av spillemidler til idrettsformål legger vi til rette for lokal idrett og fysisk aktivitet over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Hovedfordelingen 2019 (.pdf)

1 512 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene

Regjeringen har fordelt 1 491,8 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. I tillegg vil Kulturdepartementet fordele 20 millioner kroner fra disponible spillemidler. Samlet fordeling til idrettsanlegg i kommunene blir dermed 1 511,8 millioner kroner. Tilskuddet er 82 millioner kroner høyere enn i 2018.

– Et godt anleggstilbud over hele landet er avgjørende for at vi skal kunne ivareta målet om idrett og fysisk aktivitet for alle. Tilskudd til anlegg bidrar til gode rammebetingelser for lokalidretten, samtidig som det skaper grunnlag for egenorganisert fysisk aktivitet, sier statsråd Trine Skei Grande.

372 millioner kroner til lokale lag og foreninger

Regjeringen har fordelt 372 millioner kroner til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddet er 5 millioner kroner høyere enn i 2018. Fra 2013 har tilskuddet til lokale lag og foreninger økt med 208 millioner kroner.

– Støtten til lokalidretten er vesentlig styrket de siste årene. Summen av økte spillemidler, økning av grasrotandelen og økt merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner bidrar til styrkede rammebetingelser for idrettslagene, sier statsråd Trine Skei Grande.

40 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer

Regjeringen har fordelt 40 millioner kroner til tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer. Ordningen skal stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. I perioden 2017–2019 har regjeringen fordelt samlet 115 millioner kroner til ordningen.

20 millioner kroner til inkudering i idrettslag

Regjeringen har fordelt 20 millioner kroner til inkludering i idrettslag for 2020. Beløpet er 2 millioner kroner høyere enn tilskuddet for 2019. Målet med tilskuddet er å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for at barn og ungdom deltar i organisert idrettsaktivitet.

Styrket satsing på friluftsliv

Regjeringen har fordelt 38 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom. Beløpet er 2 millioner kroner høyere enn i 2018. Tilskuddet skal stimulere barn og ungdom til å drive friluftsliv. Aktivitetene inkluderer friluftsskoler, åpne aktivitetsdager og organiserte tilbud.

Det er også fordelt 28,5 millioner kroner til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Tilskudd til NIF og Antidoping Norge

Regjeringen fordelte 14. desember 2018 spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og til Antidoping Norge for 2019. Det ble fordelt 716 millioner kroner til NIF og 36,56 millioner kroner til Antidoping Norge.