Fordeling av spillemidler til idrettsformål (Hovedfordelingen)

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen. Avsetningene på hovedfordelingen er i tråd med den statlige idrettspolitikken.  

Hovedfordelingen består for tiden av følgende poster:

Post 1 Idrettsanlegg

Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg

Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid

Post 4 Spesielle aktiviteter: Antidopingarbeid mv., fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom, egenorganisert fysisk aktivitet og arrangementstilskudd

Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

Post 7 Prioriteringer i idrettsstrategi

Oversikt over hovedfordelingen til idrettsformål: