2 millioner kroner til infrastruktur i ny kommune med Lindås, Radøy og Meland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt 2 millioner kroner i tilskudd til sammenslåingen av Lindås, Radøy og Meland kommuner. Tilskuddet skal brukes til reguleringsarbeid til veiprosjektet "Sambandet Vest".

Tildelingen er fra ordningen for "veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen".

- Når kommuner slår seg sammen blir god infrastruktur viktig for å binde kommunene bedre sammen. Tilskuddet skal hjelpe kommunene til reguleringsarbeid til veiprosjektet "Sambandet Vest", sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Det ble lagt vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

Kommunene har kunnet søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Departementet har mottatt 41 søknader fra til sammen 106 kommuner. Vedtak om sammenslåing innen 1. juli har vært en forutsetning for å kunne motta tilskudd.

For 2016 gis det tilskudd til 14 sammenslåinger som involverer totalt 36 kommuner. Størrelsen på tilskuddene varierer mellom 1 og 5 millioner kroner.

Tildelingen til Lindås, Radøy og Meland er blant de lavere beløpene, og årsaken er at søknaden deres ble levert etter søknadsfristen.

Kommuner som mottar tilskudd i 2016 vil kunne søke om tilskudd også i 2017. Kommunene Lindås, Radøy og Meland vil dermed få muligheten igjen neste år til å søke om ytterligere midler til infrastrukturtiltak i den nye kommunen.

 

I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2017 vedtok Stortinget å sette av 100 millioner kroner til ordningen i 2017. Disse midlene vil bli lyst ut senere.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00