2 millioner til selfangstnæringen i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2016, med en ramme på 2 millioner kroner.

Målet er at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel. Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter.

Like stor kvote i 2016

Det er foreslått en kvote på 21 270 grønlandssel eldre enn ett år i Vesterisen og 7000 grønlandssel på ett år eller enn ett år i Østisen, slik det var i 2015. Fangstperioden er foreslått fastsatt til å være 1. april – 30. juni i Vesterisen.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene. Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om dette innen 10. mars, mens søknadsfristen for tilskuddene er satt til mandag 14. mars.

Retningslinjer for tilskudd til selfangsten 2016 (pdf-format)