20 millioner til idrett og frivillighet for barn og unge

Overskuddet etter Ungdoms-OL på Lillehammer går til idrettstiltak som støtter opp om de gode verdiene og tiltakene som ble løftet fram under lekene.

– Ungdoms-OL viste oss hvordan idrett og frivillighet skaper engasjement, samhold og glede. Dette er viktige verdier som vi må sikre at nye generasjoner får muligheten til å ta del i, sier statsminister Erna Solberg.

Det er fem forskjellige tiltak som skal dele overskuddet.

- Med denne tildelingen får vi mer aktivitet, frivillig engasjement, sunne verdier og holdninger, og idrettsglede for framtidige generasjoner, slår kulturminister Linda Hofstad Helleland fast.

Etablerer nytt UNG-frivillig fond
Et nytt fond skal styrke den frivillige innsatsen fra ungdom under større idrettsarrangementer. Det er Norges idrettsforbund (NIF) som har søkt om pengene. Særforbund og lokale arrangører kan søke midler for å gjennomføre prosjekter for, av og med ungdom. Fondet får 11 millioner kroner.

– Tildelingen er del av den nye satsingen på ung frivillighet og er i tråd med forslaget fra Råd for unge frivillige. Vi ser fram til et nytt og spennende arbeid med å løfte de unge frivillige, sier kulturministeren.

To millioner til Sunn idrett
Samarbeidsprogrammet Sunn idrett får støtte til to tiltak:

  • Jentecamp for 15-16 åringer med fokus på idrett og kosthold, selvfølelse og kroppslig utvikling.
  • Utvide samarbeidet med toppidrettsgymnasene og –ungdomsskolene om kosthold, forebygging av spiseforstyrrelser og liknende.

– Arbeidet med å forebygge spiseforstyrrelser i idretten må prioriteters. Barn og ungdommer kan være sårbare i toppidrettsmiljøer, her vet vi at forebygging og åpenhet er viktig. Jeg er glad for at vi får til et tilskudd til disse prosjektene for de i alderen 13-22 år, sier Helleland.

Senter for olympisk arv
Det nyopprettede senteret for olympisk arv på Lillehammer (Olympic Legacy Centre) får seks millioner kroner. Formålet er å tilby et trenings- og kompetansesenter for vinteridrett for unge utøvere, trenere og ledere fra hele verden, ikke minst fra land der vinteridrett fortsatt er lite utviklet.

Dette kommer i tillegg til de 6 millionene Stortinget allerede har øremerket til senteret.

– Når staten går inn med støtte til et senter som dette er det fordi dette er et senter som vil komme mange mennesker til gode. Jeg er særlig glad for at Norge og norsk idrett på denne måten kan dele kunnskap og bidra til å styrke vinteridretten i andre land, sier statsministeren.

Dette er tiltakene:

  • UNG-Frivillig fond (11 mill. kroner)
  • Senter for olympisk arv (Olympic Legacy) (6 mill. kroner)
  • Sunn idrett (2 mill. kroner)
  • Ungdomslekene (750 000 kroner)
  • Konferanse for unge frivillige (250 000 kroner)
Til toppen