20 millioner til pilotprosjekt for biogass

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til pilotanlegg for biogass og forskning i 2016. Den totale rammen er delt i to; der 18 millioner er satt av til tilskudd. Den resterende rammen på to millioner er satt av til ett prosjekt som skal gjøre målinger på anleggene som får støtte.

Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge, samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og støyplage fra tunge kjøretøy. Biogass som klimatiltak må ses i lys av at Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020, samt mål om omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

Innovasjon Norge imot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg.