30 kilometer ny vei på E6 Helgeland sør er åpnet for trafikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- E6 er hovedfartsåren gjennom Norge, og selve ryggraden i ferdselen mellom sør og nord. At vi nå har fått åpnet hele 30 kilometer med ny vei på Helgeland er viktig for innbyggerne lokalt på Helgeland, men også for store deler av Nordland og alle som reiser mellom Nord- og Sør-Norge. At vi i tillegg har fått veien ferdig ett år før tiden, er ekstra gledelig. Og om ikke lenge står hele den igangsatte delen av E6 Helgeland sør ferdig, med til sammen 60 kilometer ny og bedre vei. Det både reduserer reisetiden og bedrer trafikksikkerhet på strekningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Foto: Jonassen/Samferdselsdepartementet

Det var statssekretær Ingelin Noresjø som sto for selve åpningen av den nye strekningen torsdag.

Den nye E6 Helgeland sør er både kortet ned i forhold til den gamle veien, og har en fartsgrense på 90 kilometer i timen. Veistrekningen er blitt 1700 meter kortere, og reisetiden er redusert med seks minutter. Mesteparten av gammel E6 blir omklassifisert til fylkesveg, og vil fungere som en lavtrafikkert lokalveg.

Den kraftig reduserte byggetiden henger sammen med kontraktsformen. Entreprenøren har gjennomført utbyggingen med en kontraktstype kalt vegutviklingskontrakt. Den har mange fellestrekk med kontraktene i OPS-prosjekter, og er relativt ny i Norge. Dette er en 15-årskontrakt som medfører at entreprenøren skal prosjektere, bygge og drifte og vedlikeholde veien.

- I vårt landstrakte land er vi avhengig av veiene våre for at folk og varer skal komme seg trygt fram. Derfor satser denne regjeringen på å bygge ut nye og bedre veier. Sammenlignet med 2013, kommer det nesten dobbelt så mye penger til veibudsjettene nå. Det har også kommet Helgeland til gode. Her var den gamle veien ikke av en sånn standard vi kan være bekjent med på europaveinettet. Den var rett og slett for dårlig. Det er vel fortjent med ny vei, sier Hareide.