35 millioner til utvikling av fagskoleutdanning

Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og styrker kvaliteten i fagskoleutdanningene med 35 millioner kroner. – Vi trenger mange med høyere yrkesfaglig utdanning fremover, og det er viktig at fagskolene har godt utstyr og er oppdaterte på kompetansen som arbeids- og næringslivet etterspør. Derfor styrker vi fagskolenes arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dette er andre året på rad at Kunnskapsdepartementet setter av penger til å utvikle fagskoleutdanningen, og interessen har vært stor. Det har kommet inn over 100 søknader i 2018, og totalt er det søkt om 82 millioner kroner.

Kvalitetsløft

Totalt får 30 prosjekter støtte. Prosjektene er geografisk spredt. Både private og offentlige fagskoler får penger, og det er en god spredning i fagområder.

– Prosjektene som får penger, vil føre til bedre kvalitet i fagskoleutdanningen. Prosjektene skal bidra til kompetanseheving av ansatte, samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, og bruk av teknologi for bedre læring. Det gis også tilskudd til utstyr, sier Sanner.

Dette er prosjektene som får tilskudd.

Flere satsinger på yrkesfag og fagskoleutdanning

2018 er yrkesfagenes år, og utviklingen det siste året viser at utviklingen innenfor yrkesfag går riktig vei: En større andel elever søker yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet.

Regjeringen har flere satsinger i perioden 2013 – 2018 for å styrke yrkesutdanningen i videregående skole og i fagskoler. Regjeringen har blant annet:

 

 • Fått på plass ny fagskolelov i mai. Den styrker studentenes rettigheter og øker utdanningens status.
 • Tildelt 31,6 millioner kroner til 638 nye studieplasser ved fagskolene i 2018.
 • Opprettet utviklingspott på 35 millioner kroner for kvalitet i fagskoleutdanningen.
 • Lagt frem stortingsmelding om fagskoleutdanning med 48 tiltak.
 • Økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt. Dette gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
 • Skjerpet kravet om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
 • Laget en egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter.  
 • Gitt yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag til høyere utdanning enklere.
 • Jobber med å fornye strukturen til de yrkesfaglige studieprogrammene for å sikre tidligere fordypning og bedre jobbmuligheter.
 • Innført praksisbrevet som et praktisk toårig løp. Dette er et supplement til ordinære opplæringsløp.
 • Satt ned et utvalg som skal se på om opplæringstilbudet i videregående skole gir elever kompetansen de og arbeidslivet trenger fremover.

Les mer om fagskoleutdanning.

 

Til toppen