372 000 kroner til tros- og livssynsinformasjon for flyktninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet gir 372 000 kroner i tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Pengene går til et prosjekt for å gi tros- og livssynsinformasjon til flyktninger som ankommer Norge.

- I krisesituasjoner, som når du har reist fra de du er glad i og det du eier, kan religion være det eneste halmstrået du har å holde fast i. Religionen er for mange et holdepunkt i livet når kaos og destruktive krefter preger tilværelsen. For noen kan også religiøse forhold ha vært en del av det de flyktet fra. Det er viktig at flyktningene kan få trygghet rundt utøvelsen av sin tro eller livssyn, eller trygghet til å endre eller frasi seg sin religion, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) representerer 14 ulike tros- og livssynssamfunn, religiøse og ikke-religiøse. STL ønsker med prosjektet å kunne tilby relevant informasjon til flyktningene på ulike språk og i hele mottaksapparatet.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er glad for å kunne innvilge søknaden fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn for å utarbeide relevant informasjon til nyankomne flyktninger og asylsøkere om retten til å utøve sin tro, og retten til å skifte religion eller frasi seg den.

-Det er nå det norske samfunnet settes på prøve, at vi kan vise raushet og respekt for valgene til enkeltmenneskene som kommer hit – og at de opplever den friheten vi har til å tro på det vi vil, som en verdi vi gjerne deler med alle, sier kulturministeren.