40 millioner til nye skip

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi trenger en fornyelse av nærskipsflåten vår. Dette tiltaket vil være bra for klimaet og miljøet og gi flere arbeidsplasser ved verftene, sier næringsminister Monica Mæland.

Skipet "Tege" seiler i solnedgangen i Bodø Havn
Skipet "Tege" seiler i solnedgangen i Bodø Havn Foto: Wikimedia

Den tradisjonelle kystflåten (nærskipsflåten) som transporterer gods langs norskekysten er gammel og forurenser mye. 52 av totalt 80 norskregistrerte skip (som er relevant for ordningen) er mer enn 30 år gamle, og nærskipsflåten står alene for nesten 40 prosent av Norges totale utslipp fra skipsfart.

Derfor gir regjeringen og samarbeidspartiene 40 nye millioner kroner til ordninger som skal bidra til at eldre norskregistrerte skip i nærskipsfarten skrapes og erstattes med nye og mer miljøvennlige fartøyer.

- Regjeringen og samarbeidspartiene har ambisiøse miljømål for den maritime næringen. Vi ønsker mer grønn vekst og økt bruk av miljøteknologiske løsninger, sier næringsminister Monica Mæland.

- Både klimaforliket på Stortinget og Parisavtalen understreker betydningen av en satsing på grønn skipsfart for å oppfylle våre klimaforpliktelser. Fornyelse av den norske nærskipsfartsflåten er et viktig bidrag og det er et sterkt ønske i næringen om å fornye flåten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Pengene går til Innovasjon Norges innovasjonslåneordning og til den nyopprettede kondemneringsordningen. Innovasjon Norge administrere begge ordningene og nærmere informasjon finnes på deres hjemmesider. 

Fakta:

  • Den tradisjonelle kystflåten (nærskipsflåten), som transporterer gods langs norskekysten, består av mange gamle skip. Det er derfor et sterkt ønske i næringen å fornye flåten.
  • Det er omtrent 1000 fartøy i nærskipsflåten i dag. Av disse inngår 500 i frakteflåten, 350 er ferger, mens 160 er andre skip.
  • Nærskipsflåten står 39 prosent av Norges totale utslipp fra skipsfart.
  • Nærskipsflåten har mange gamle skip. 52 av totalt 80 skip er mer enn 30 år gamle.
  • Propel AS utarbeidet en rapport på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 som viser at økt vraking av skip har et potensial for miljøforbedring av flåten.