400 gårder er godkjent i Inn på tunet-ordningen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Søndre Digerud gård i Akershus er Inn på tunet- gård nummer 400. Stadig flere gårder kommer inn i ordningen. Trønderne vinner og er fylket med flest godkjente gårder, 67 stykker. Men Akershus er en god nummer to.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeid med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

400 gårder over hele Norge er nå godkjente som Inn på tunet-gårder. For å bli godkjent må du oppfylle flere krav. Du må dokumentere at tilbudet ditt er knyttet til den faglige driften av gården, du må gjennomføre en egenrevisjon hvert år, og du skal gjennom en ekstern revisjon før du kan bli godkjent. En ekstern uavhengige revisor går igjennom gårdsdriften med bonden og sikrer at tilbudet og driften følger norske lover og regler. Blant annet til helse- miljø og sikkerhet.

Stiftelsen Matmerk har ansvar for godkjenningsordningen.

Godkjente IPT-gårder 01.03.2018
Kilde: Matmerk