48 kommuner får støtte til å hjelpe innbyggere på nett

– Vi må unngå digitale klasseskiller når samfunnet digitaliseres. Nærmere 400 000 innbyggere strever med å ta i bruk ny teknologi, og vi støtter nå kommuner som vil hjelpe disse på nett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen deler ut støtte til 48 kommuner som etablerer veiledningstjenester.

Beregninger fra Difi antyder at så mange som 370 000 mennesker kan ha liten eller ingen erfaring med bruk av internett. Over 900 000, uavhengig av alder, kan ha problemer med å kommunisere med det offentlige digitalt. De eldste sliter mest, men også mange førstegenerasjons innvandrere, mennesker med nedsatt funksjonsevne og arbeidsledige mangler digital kompetanse.

– Når stadig flere tjenester som bank, flyreiser, foto og offentlige tjenester, flytter kontorene sine over på nettet blir det enklere for de fleste av oss. Vi ønsker at flere offentlige tjenester skal bli digitale og at innbyggerne skal kommunisere med stat og kommune digitalt. Da må vi sørge at folk kan få veiledning,sier Sanner.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inngikk i sommer en intensjonsavtale om å redusere de digitale skillene i befolkningen. Intensjonen er at alle kommuner skal ha et veiledningstilbud til innbyggere som trenger digital kompetanse.

En ny tilskuddsordning skal støtte opp om målet i avtalen. 48 kommuner som vil bedre sine tilbud for å hjelpe innbyggere på nett, får nå støtte av departementet. Engangsstøtten skal hjelpe kommunene til å få bedre intern digital kompetanse, slik at de kan etablere og videreutvikle veiledningstilbudene.

– Folk bruker og kjenner bibliotekene godt. Bibliotekene brukes også av mennesker i alle aldre, fra barn til bestemor og bestefar. Derfor er blant annet bibliotekene godt egnet som veiledningssted også for innbyggere som ønsker å bli digitale og kommunisere digitalt med kommune og stat, sier Sanner

VirksomhetTilskudd
Sande kommune 60 000
Sola bibliotek 30 000
Aremark kommune 30 000
Arendal bibliotek 70 000
Rauma kommune 70 000
Vågsøy kommune 20 000
Steinkjer bibl 20 000
Nesodden kommune 30 000
Østfold Kulturutvikling 80 000
Lødingen kommune 30 000
Rakkestad kommune 30 000
Kristiansund kommune 20 000
Hitrabibliotek 20 000
Hordaland fylkesbibliotek 60 000
Troms fylkesbibliotek 80 000
Ringsaker kommune 30 000
Haugesund Kultur og festivalutvikling KF/ Haugesund folkebibliotek 30 000
Verdal bibliotek 20 000
Midt-Buskerud bibliotek 20 000
Askim bibliotek 30 000
Skjåk kommune 30 000
Grimstad kommune 60 000
Røyrvik bibliotek 30 000
Møre & Romsdal fylkesbibliotek 60 000
Karmøy kommune 30 000
Øygarden kommune 30 000
Askøy kommune 30 000
Namdalseid folkebibliotek 30 000
Vikna kommune 30 000
Time kommune 30 000
Gjesdal kommune 20 000
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 30 000
Eidsberg folkebibliotek 20 000
Asker bibliotek 60 000
Oppegård bibliotek/ Ski bibliotek 60 000
Lillehammer kommune 30 000
Bergen Offentlige Bibliotek 200 000
Folkebiblioteket Bø i Vesterålen 30 000
Moss kommune 30 000
Asker kommune 30 000
Tokke bibliotek 20 000
Dønna frivilligsentral 20 000
Sør-Trøndelag fylkeskommune/ Hemne ressurssenter 20 000
Fjell folkeboksamling/ Fjell, Sund og Øygarden kommune 40 000
Furuset bibliotek og aktivitetshus 100 000
Fredrikstad kommune 100 000
Oppdal servicetorg 30 000
Stor-Elvdal kommune 20 000
Total tildelt beløp: 2 000 000

Det ble ikke gitt tilskudd til gjennomføring av kurs for innbyggerne eller til drift av organisasjonen.

Se også:

  • Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen