500 flere ledige i november

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Etter en markert økning i oktober, ser vi nå en langt mer moderat økning i den registrerte ledigheten i november, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til nye ledighetstall fra Nav.

Antall helt ledige har økt sesongkorrigert med knappe 500 personer den siste måneden.

– Ledighetsøkningen er knyttet til lavere oljeaktivitet og den er konsentrert rundt kystbeltet fra Agder til Møre og Romsdal. I ni av landets fylker er ledigheten på samme nivå eller lavere enn på samme tid i fjor. Det betyr at det er jobber til dem som er villig til å flytte på seg, sier Eriksson. 

Regjeringen møter ledigheten med en kraftig tiltakspakke i statsbudsjettet for 2016. I tillegg har fylkene med høy ledighet også et høyt nivå på tiltaksplassene som skal hjelpe folk i jobb. Arbeidsmarkedstiltakene bidrar på den måten til å delvis utjevne ledigheten i landet. 

Fakta: Ved utgangen av november var det registrert 79 200 helt ledige. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8 200 (11 pst.) flere enn på samme tid i fjor. Sesongkorrigerte tall viser at det den siste måneden har blitt om lag 500 flere helt ledige. 

Det er fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft, og ledigheten går ned i ni fylker sammenliknet med samme måned i fjor.