Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6435 elever i videregående skole sluttet i løpet av fjorårets skoleår

6435 elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2018-2019. Det er betydelig flere elever som slutter i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn på studieforberedende. – Å slutte på skolen er et alvorlig valg for den enkelte elev, men også for samfunnet. Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det er 3,4 prosent av elevene som har sluttet mellom 1. oktober og skoleårets slutt, uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram. Elever som i løpet av skoleåret bytter utdanningsprogram eller skole, regnes ikke med i denne statistikken.

- Elever som slutter underveis skal fanges opp av fylkenes oppfølgingstjeneste. Mange får god hjelp, men vi vet at det er ulik kvalitet. Regjeringen vil gi fylkeskommunene et mer helhetlig og tydeligere ansvar for å følge opp elevene og de som er mellom 16-24 år. Ungdommer som dropper ut må hjelpes tilbake til et opplæringsløp. Vårt mål er at flere elever fullfører og består, sier Sanner.

Se alle tallene hos Utdanningsdirektoratet her.

Færrest elever slutter i Sogn og Fjordane

Det er store variasjoner både mellom fylker og utdanningsprogram. Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er høyere på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforberedende i alle fylker. Totalt slutter nesten 6 prosent på yrkesfag, mens 2 prosent slutter på studieforberedende i løpet av skoleåret samlet for Vg1, Vg2 og Vg3.

Sogn og Fjordane har lavest andel som slutter, både på yrkesfag og studieforberedende. Finnmark ligger høyest i landet på, studieforberedende. Over 8 prosent av elevene på yrkesfag i Oslo sluttet underveis i skoleåret, og dette er den høyest i landet.

- Vi ser at det er store variasjoner mellom utdanningsprogrammene. På idrettsfag er det nesten ingen som slutter, mens på design og håndverk slutter en av ti. En mulig forklaring er at elever velger feil. Derfor vil vi styrke veiledningen på ungdomsskolen slik at elever og foreldre kan få bedre informasjon om hvilke muligheter som ligger i de ulike utdanningsprogrammene på videregående, sier Sanner.

Vil ha tettere samarbeid og tidlig innsats i hele skoleløpet

Den klart største andelen av de som slutter går på yrkesfag.

- En av tilbakemeldingene vi får er at elevene på yrkesfag synes skolehverdagen er for teoretisk og at de får spesialisert seg for sent. Dette gjør vi noe med. Fra neste høst gjør vi de største endringene for yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006. Det blir en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med. Flere fag blir også mer praktiske, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Les mer om endringene her.

Sanner har også varslet at han ønsker bedre og tettere samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler for å sikre at overgangen fra 10. klasse og til videregående går enklere for elevene.

- Det viktigste vi kan gi barn og ungdom er en god utdanning. Å slutte på skolen er ikke noe man bestemmer seg for over natten. Denne elevgruppen er en sammensatt gruppe som gjerne har slitt med motivasjon og fravær en stund. De må følges bedre opp og vi skal nå styrke arbeidet med tidlig innsats i hele skoleløpet. På den måten kan vi unngå at små problemer vokser seg store, sier kunnskapsministeren.

 

Fakta om statistikken

Statistikken for elever som sluttet skoleåret 2018-2019 kan ikke sammenliknes med tidligere årskull. Det er gjort endringer som begrenser konsekvensene av feilføringer hos skolene, og endringene gjelder behandlingen av elever med ufullstendige registreringer.

Elever som slutter i VGS fordelt på utdanningsprogram.

image.png

Elever som slutter fordelt på fylker.

image.png

Til toppen