Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

730 millioner kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regjeringen har i statsråd i dag tildelt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 730 millioner kroner i spillemidler for 2020. Dette er en økning på 14 millioner kroner fra 2020.

– Tilskuddet til Norges idrettsforbund skal bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud i den medlemsbaserte organiserte idretten, sier kulturminister Trine Skei Grande. Vi er opptatt av å legge til rette for at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, kan finne seg til rette i idretten.

Tilskuddet omfatter grunnstøtte til NIFs sentraladministrasjon, idrettskretser og særforbund, aktivitetsmidler innrettet mot barn og ungdom, i tillegg til grunnstøtte til toppidrett.  

8 av de 14 millionene som utgjør økningen skal komme toppidretten til gode.

– Vi har økt tilskuddet til toppidrett. Det gjør vi fordi vi er opptatt av å sikre bredden – også innenfor toppidretten. Tilskuddet skal bidra til en sterk og helhetlig norsk toppidrettssatsing, sier statsråd Skei Grande.

I tilskuddsbrevet for 2020 stiller departementet krav til blant annet godt styresett, bedre kjønnsbalanse, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid.

Til toppen