Europa trenger flere grønne jobber

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok 17. juli på det første felles møtet mellom EU miljøministre og arbeidsministre. Tema for det uformelle ministermøtet i Milano var hvordan det grønne skiftet kan gi nye jobber til arbeidsledig ungdom i Europa.

Klima-og miljøminister Tine Sundtoft og statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Arbeids- og sosialdepartementet deltok begge på EUs uformelle ministermøte i Milano. Foto: Erik Aasheim/KLD

 -Med en så stor ungdomsarbeidsledighet som det er i Europa, er det avgjørende å skape nye jobber som er bærekraftige og som gir fremtidshåp. Det er viktig å minne om at alle jobber og alle sektorer må bli grønnere, vi snakker ikke her om en liten nisje i økonomien, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.  Også statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Thor Kleppen Sættem deltok på møtet i Milano.

Den italienske miljøministeren Gian Luca Galletti, som ledet møtet mellom EUs miljø – og arbeidsministre i Milano sa mentaliteten må endres for å få etablert flere grønne jobber. Han la samtidig til at grønne jobber er blant de raskest voksende og mest motstandskraftige i den europeiske økonomien. Selv under det økonomiske tilbakeslaget i 2007-2011 ble det en million flere grønne jobber i EU-landene. De sektorene som i statistikken telles som grønne jobber er særlig knyttet til fornybar energiproduksjon, energieffektivisering, vann/avløp og avfall, luftkvalitet og bevaring av naturmangfold. I et Europa med 29 millioner arbeidsløse er det ikke nok å skape vekst, det må skapes jobber. 

I politikkpakken om grønn vekst som EU-kommisjonen la frem 2. juli er derfor ”Initiativ for grønne jobber” (Green Employment Initiative) sentralt. EU-kommisjonen ønsker å fokusere på økt kompetanse og ferdigheter, blant annet etter- og videreutdanning, ligge i forkant når det gjelder endringer og omstrukturering, fremme mobilitet i arbeidsmarkedet og bedre datakvalitet på rapporter og indikatorer.

Pakken inneholder også en grønn handlingsplan for små- og mellomstore bedrifter. Formålet med handlingsplanen er å sørge for at de kan utnytte forretningsmulighetene som ligger i overgangen til en grønn økonomi. Bedriftene kan spare produksjonskostnader og øke sin produktivitet gjennom økt ressurseffektivitet. Det må i tillegg stimuleres til at «grønne» forretningsideer utvikles og bringes til markedet. Mer ombruk, reparasjon, materialgjenvinning og økodesign skaper nye arbeidsplasser.  

-Arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikk står sentralt for å fremme et grønt skifte.  Det samme gjelder skattepolitikken og offentlige anskaffelser som virkemiddel, sier Tine Sundtoft. Hun orienterte sine europeiske kolleger om regjeringens nye grønne skattekommisjon.

- Nå skal vi nøye studere de forslagene EU har kommet med. Vi er jo en del av et indre marked – så her er det felles europeiske løsninger og mål som gjelder, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Les mer: Europakommisjonens pakke 2. juli

 

Til toppen