Over 3000 lærere får tilbud om videreutdanning

Aldri før har så mange lærere søkt om videreutdanning, og aldri før har så mange lærere fått godkjent sine søknader. – Vi er i gang med det største løftet for videreutdanning for lærere noensinne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Aldri før har så mange lærere søkt om videreutdanning, og aldri før har så mange lærere fått godkjent sine søknader. – Vi er i gang med det største løftet for videreutdanning for lærere noensinne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 

Kommunene godkjente over 4000 søknader om videreutdanning innen fristen 15. april i år. Det er dobbelt så mange som i fjor.  Over 3000 lærere får dermed plass på et videreutdanningstilbud neste skoleår. 

– Målet med en storstilt satsing på videreutdanning, er at elevene skal lære mer på skolen. Dette er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskapsskolen. Vi vil skape en kultur for læring på den enkelte skole, sier kunnskapsministeren. 

– Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere. Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning med over 1000 studieplasser. Fra i underkant av 2000 plasser i fjor, til over 3000 studieplasser i år, sier Røe Isaksen.

Det kom inn over 7000 søknader fra lærere som ønsker videreutdanning i år. I fjor var søkertallene i underkant av 4000. 

– De høye søkertallene til videreutdanning viser at lærerne er opptatt av å heve sin kompetanse. At kommunene har godkjent så mange søknader, viser at også skoleeier prioriterer dyktige lærere høyt, sier Røe Isaksen.

Spesielt er interessen stor når det gjelder matematikk og naturfag, både blant lærere og skoleeiere. Over 2000 lærere har fått innvilget søknader om videreutdanning i matematikk og naturfag. 

– Kommunene får ingen vikarutgifter i forbindelse med videreutdanning i matematikk og naturfag. Dette gjelder også den nye stipendordningen, som staten dekker i sin helhet, understreker kunnskapsministeren.

450 lærere som tar videreutdanning i matematikk og naturfag får tilbud om stipend gjennom den nye stipendordningen. Stipendet er på 100.000 kroner for 30 studiepoeng, og kan komme i tillegg til full lønn.

For første gang siden videreutdanningsstrategien "Kompetanse for kvalitet" startet i 2009, er det flere søkere enn plasser – og det til tross for at tilbudet er utvidet.

– Alle lærere som har søkt om videreutdanning kan ikke få plass i denne omgang, men dette er bare et første skritt. Vi fortsetter den store satsingen på etter- og videreutdanning, sier Røe Isaksen.

 

FAKTA:

15. mars gikk søknadsfristen ut for lærere som ønsker å ta videreutdanning skoleåret 2014/2015.

Det kom inn 7106 søknader fra lærere som ønsket videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet. Over 4000 lærere har fått godkjent sine søknader om videreutdanning av skoleeier.

Staten dekker fra i år 75 prosent av de samlede utgiftene til videreutdanning innen matematikk og naturfag, og 60 prosent av kostnadene til videreutdanning i andre fag.

I 2013 kom det inn 3990 søknader fra lærere som ønsket videreutdanning. 1937 søknader ble godkjent av skoleeier.

Til toppen