Aldri før har flere fullført videregående opplæring

Rekordhøye 78,1 prosent av elevene som begynte på videregående i 2013 fullførte. Alle fylker har stadig flere elever som fullfører. Best ut kommer Sogn og Fjordane.

– Det er bra at stadig flere elever fullfører og består videregående. Mange skoler gjør en god jobb, men vi har fortsatt en vei å gå. Regjeringens mål er at minst ni av ti skal fullføre. Derfor kommer vi med en reform av hele videregående skole til våren, som skal gi alle mulighet til å lykkes, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet nye tall. De viser at

  • andelen som fullfører har økt årlig siden 2006. Fullføringen blant de som begynte i 2013 er 6 prosentpoeng høyere enn de som begynte i 2006.
  • elever som tar studieforberedende fullfører i større grad (87,6 prosent) enn de som tar yrkesfag (67,5 prosent).
     

Flest fullfører i Sogn og Fjordane, færrest i Finnmark  

Samtlige fylker har økt andelen elever som fullfører og består, og den positive utviklingen gjelder både studieforberedende og yrkesfag. Flest elever fullfører og består i Sogn og Fjordane med 83 prosent, mens 67 prosent fullfører i Finnmark (se figur under).

Kommer reform til våren

Regjeringen har siden 2013 gjennomført mange tiltak for å hindre frafall. Blant annet har yrkesfagene fått ny struktur som gir mer og tidligere spesialisering, og økt lærlingtilskudd gjør det lettere for bedrifter å tilby læreplass. Nå skal regjeringen gjøre enda mer.

– Dagens videregående opplæring har flere utfordringer. Mange elever begynner uten å ha grunnleggende ferdigheter i norsk, matte og engelsk som de trenger for å fullføre. Vi vet at stadig flere sliter med psyken, og at du bare har rett til opplæring i tre år oppleves som et hinder. Dette skal vi tak i med reformen av videregående opplæring, avslutter Melby.

Melby er bekymret for hvordan smittesituasjonen kan komme til å påvirke fullføringen fremover. Hun er i dialog med fylkesskolelederne om oppfølgingen.

– Det er viktig at vi passer på og bidrar til at alle elever får den opplæringen de trenger for å fullføre, også i denne krevende smittesituasjonen. Jo færre som faller fra, jo færre risikerer vi at havner utenfor arbeidslivet, sier Melby. 

Fakta:

- Gjennomføring måles etter fem år for elever som begynte på studieforberedende, og etter seks år for elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Utviklingen er stabil fra 2012-kullet.
- Se statistikken på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Figur fullføring 2013-kullet