Nordisk samarbeid

Anbefaler tettere samarbeid i Norden om godkjenning av utenlandske utdanninger

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny nordisk kartlegging av godkjenningsordninger for utenlandske utdanninger anbefaler at de nordiske landene bør samarbeide enda tettere for å gjøre det enklere for personer som kommer til Norden å få benyttet deres kompetanse og utdanning.

Fremskrivinger av befolkningsveksten og den globale flyktningkrisen viser at innvandringen til de nordiske landene vil fortsette å øke i årene fremover. De siste årene har landene mottatt tusenvis av flyktninger. Dette er mennesker som kommer med ulike utdanninger og yrkeskvalifikasjoner, og som skal integreres i sitt nye hjemland og få brukt sin kompetanse. 

Effektive godkjenningsordninger for søkere med utenlandsk utdanning eller yrker er et viktig tiltak både for personer som ønsker å studere eller arbeide i et av de nordiske landene og for arbeidsgivere og næringsliv som etterspør kvalifisert arbeidskraft. 

– Arbeid er utvilsomt en avgjørende nøkkel til god integrering. Ministerrådet vil med denne rapporten peke på løsninger for å gjøre det enklere å utnytte den kompetansen som kommer til våre nordiske land gjennom innvandring, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd. 

I Norden har det lenge vært et samarbeid om godkjenning av utenlandsk utdanning, men det er også forskjeller mellom landene. Rapporten viser at landene har ulike krav, prosedyrer og praksis for godkjenning. 

– Vi må ha et godt og forutsigbart system for å anerkjenne kompetanse fra utlandet. Når vi leser om innvandrere som ikke får arbeid til tross for høye kvalifikasjoner, er det dårlig for den enkelte og dårlig for samfunnet. Her har vi mye å lære av hverandre i Norden. Derfor har vi ønsket å sette fokus på dette når vi i år har formannskapet i Nordisk ministerråd, sier kunnskapsminister Henrik Asheim. 

Kartleggingen er gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag av Nordisk ministerråd og det norske formannskapet i Ministerrådet for utdanning og forskning. Rapporten viser hvordan de nordiske landene godkjenner utenlandske utdanninger og yrkeskvalifikasjoner og tilbyr kompletterende utdanninger. 

Rapporten viser at det er mange aktører i dette feltet, mange informasjonskanaler og mange som møter innvandrere i det daglige. Samtidig er det mangel på felles systemer og lovverk som skal regulere godkjenning av utdanninger. Rapporten anbefaler derfor bedre informasjon til brukere, bedre koordinering både på nasjonalt og regionalt nivå og enda mer samarbeid mellom de nordiske landene. 

Rapporten skal også bidra til å redusere grensehindringer mellom de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland, og vil legge grunnlaget for videre samarbeid i Nordisk ministerråd.

Illustrasjonsbilde