Anbefaler tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetakene

Arbeidsgruppen som har sett på hvordan samarbeidet mellom universitetene og helseforetakene kan bli bedre, overleverte i dag sin rapport til statssekretærene Bjørn Haugstad (KD) og Anne Grethe Erlandsen (HOD).

Arbeidsgruppens leder Anne Husebekk overleverer rapporten til statssekretærene Anne Grethe Husebekk og Bjørn Ha

Arbeidsgruppen ble nedsatt i 2015 og bedt om å beskrive eventuelle barrierer for samarbeid mellom universiteter og helseforetak og foreslå konkrete løsninger.

– Målet med våre anbefalinger er å få mest mulig og best mulig forskning ut av de tilgjengelige ressursene, sa arbeidsgruppens leder, UiT-rektor Anne Husebekk, da hun overleverte rapporten.

– Jeg vil takke arbeidsgruppen for et godt og grundig arbeid. Et godt samarbeid mellom universitetene og helseforetakene er viktig på så mange områder: Alt fra at du som pasient får riktig behandling til at vi får til gjennombrudd i helseforskningen. Vi har et klart ansvar for å følge opp denne rapporten og finne løsninger som kan få samarbeidet til å fungere bedre, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

– Helseforetakene og universitetene er avhengig av godt samarbeid for å løse de viktige oppgavene de har i samfunnet. Sammen med Kunnskapsdepartementet går vi nå grundig inn i rapporten. Vi vil bruke den videre i arbeidet med å utvikle begge våre sektorer, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Arbeidsgruppen har identifisert barrierer for samarbeid og mulige tiltak innenfor seks tematiske områder:

  • eierstruktur og samarbeidsarenaer
  • areal for forskning og utdanning
  • forskningsfinansiering
  • administrative rutiner og regelverk
  • forskningsinfrastruktur
  • utdanning

Les rapporten her.

Til toppen