Arendal, Egersund og Fredrikstad finalister til Attraktiv by 2017

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arendal, Egersund og Fredrikstad konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2017. Styrket bysentrum, variert rekreasjons- og kulturtilbud og boligbygging er fellesnevnere.

– Finalistene er gode forbilder for bærekraftig byutvikling. Felles for de tre byene er deres satsing på sentrum og bruk av kultur- og rekreasjonstilbud for økt trivsel og aktivitet. I tillegg har juryen vektlagt boligbygging og handel i sentrum, sier juryleder Erling Dokk Holm.

I begynnelsen av mai vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren av årets Attraktiv by i begynnelsen av juni.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil dele ut prisen i juni.

– Nesten 400 personer over hele Norge har stemt på sin favoritt-by. Det vitner om et sterkt engasjement for byene våre. Jeg gleder meg til å besøke vinneren i juni, sier Sanner.

Her er juryens beskrivelse av de tre finalistene:

Arendal

Arendal har en kompakt bykjerne med klare urbane kvaliteter. Arendal har en positiv befolkningsutvikling, og har gjennom flere år tatt grep som forsterker sentrums kvaliteter. Gjennom en aktiv kommune, som har samlokalisert kulturhus med rådhus, har sentrum blitt tilført en stor ressurs. Dette grepet har gjort det mulig å utvikle festivaler og arrangementer.

Arendal har en strategi for å tiltrekke seg kunnskapsnæringer til sentrum gjennom aktiv politikk. En sterk satsning på gode offentlige rom, boligbygging, utvikling av kontorlokaler, kommersielle og offentlige tjenester, handel og omfattende rekreasjonstilbud har økt byens attraktivitet. Et markant innslag av offentlig-privat samarbeid, samt tett samarbeid med frivillig sektor har vært viktig for byens utvikling.

Fredrikstad

Fredrikstad har utviklet seg til å bli Østfolds mest dynamiske by. Gjennom aktiv kommunal planlegging har sentrum blitt styrket og store byutviklingsområder er frigjort. Etableringen av nytt Litteraturhus, gjenbruk av eldre industriområder til kultur og en aktiv kommunal politikk på kulturfeltet kjennetegner Fredrikstad.

Gamlebyen i Fredrikstad er en historisk ressurs som byen utnytter godt. Byferge er et eksempel på at gratis offentlig kommunikasjon gir sterke positive effekter både for miljø, økonomi og trivsel. Aktivt samarbeid mellom kommunen, frivillig sektor og næringslivet har tilført byen store ressurser. Fredrikstad har klare vekstambisjoner og virkemidler for å nå dem. Byen er et regionalt sentrum og har et omfattende samarbeid med nabokommunene.

Egersund

Eigersund kommune har gjennom mange år vært gode til å ta vare på Egersunds karakteristiske sentrumskarakter. God balanse mellom vekst og vern er forbilledlig som byplangrep. Gjennom mange år er det ført en meget aktiv integreringspolitikk som har gitt gode resultater. Handelslokaliseringen har vært bevisst styrt slik at sentrum også er handelssentrum, og har gitt kommunen et handelsoverskudd.

Offentlige investeringer er konsentrert i sentrum og slik har det offentlige tjenestetilbudet blitt av høy kvalitet, dette gjelder såvel kultur som utdanningstilbud. Kommunen har en aktiv politikk for boligutvikling og næringsutvikling. Egersund representer en type byutvikling der sentrums vekstevne er prioritert.