Asheim overtar midlertidig for Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen skal etter planen avvikle foreldrepermisjon fra og med 1. oktober 2020 til og med 13. januar 2021.

I denne perioden overtar statsråd Henrik Asheim bestyrelsen av Arbeids- og sosialdepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet.