AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om mRNA-vaksine som dose 2

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har fulgt Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på bruken av virusvektorvaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge. Utvalget, som ledes av Lars Vorland, skal levere sin rapport 10. mai. Frem til da er bruken av AstraZeneca satt på pause. Vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderna er basert på en annen type teknologi, som kalles mRNA.

– Det er behov for en avklaring om dose 2 før Vorland-utvalget skal levere sin rapport. Derfor vil de som har fått én dose av AstraZeneca-vaksinen få tilbud om at andre dose blir Pfizer-BioNTech eller Moderna, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De første som fikk AstraZeneca-vaksine i Norge ble vaksinert i uke 6, mens de fleste ble vaksinert i uke 8-10. Det er anbefalt 12 uker mellom første og andre dose.

For å sikre likebehandling og forutsigbarhet for dem som har fått første dose AstraZeneca, gjelder beslutningen om at dose 2 blir en mRNA-vaksine for alle.

Rundt 135 000 personer ble vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge før den ble midlertidig tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av sjeldne, men alvorlige bivirkninger. 90 prosent av de vaksinerte er helsepersonell.

Folkehelseinstituttet anbefaler at en mRNA-vaksine gis ved 12 uker for å sikre beskyttelse.

Flere land, blant andre Danmark, Finland, Frankrike og Tyskland, gir allerede tilbud om mRNA-vaksine som andre dose til dem som har fått første dose med AstraZeneca.