Historisk arkiv

AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om mRNA-vaksine som dose 2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har fulgt Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på bruken av virusvektorvaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge. Utvalget, som ledes av Lars Vorland, skal levere sin rapport 10. mai. Frem til da er bruken av AstraZeneca satt på pause. Vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderna er basert på en annen type teknologi, som kalles mRNA.

– Det er behov for en avklaring om dose 2 før Vorland-utvalget skal levere sin rapport. Derfor vil de som har fått én dose av AstraZeneca-vaksinen få tilbud om at andre dose blir Pfizer-BioNTech eller Moderna, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De første som fikk AstraZeneca-vaksine i Norge ble vaksinert i uke 6, mens de fleste ble vaksinert i uke 8-10. Det er anbefalt 12 uker mellom første og andre dose.

For å sikre likebehandling og forutsigbarhet for dem som har fått første dose AstraZeneca, gjelder beslutningen om at dose 2 blir en mRNA-vaksine for alle.

Rundt 135 000 personer ble vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge før den ble midlertidig tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av sjeldne, men alvorlige bivirkninger. 90 prosent av de vaksinerte er helsepersonell.

Folkehelseinstituttet anbefaler at en mRNA-vaksine gis ved 12 uker for å sikre beskyttelse.

Flere land, blant andre Danmark, Finland, Frankrike og Tyskland, gir allerede tilbud om mRNA-vaksine som andre dose til dem som har fått første dose med AstraZeneca.