Aursnes og Forfang åremålsbeskikket for seks nye år

Ingunn-Sofie Aursnes ble i statsråd i dag åremålsbeskikket i seks nye år som direktør for Utlendingsnemnda (UNE). Frode Forfang ble også beskikket i seks nye år som direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Når Ingunn-Sofie Aursnes og Frode Forfang fortsetter som ledere av henholdsvis UNE og UDI sikrer vi kontinuitet på innvandringsfeltet. Innvandring er et veldig viktig felt for denne regjeringen. Som ansvarlig statsråd er jeg glad for at Aursnes og Forfang fremdeles skal lede utlendingsmyndighetene på den gode måten de har gjort frem til nå, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Ingunn-Sofie Aursnes er cand.jur fra 1988. Aursnes var direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker fra 2010 til 2012. I 2012 fikk hun sitt første åremål som direktør for UNE. Før fylkesnemndene arbeidet hun også flere år i UNE, først som seksjonssjef og deretter som nemndleder.

Aursnes har bred offentlig erfaring og var nærmere fem år rådmann i Jevnaker kommune. Hun har i tillegg arbeidet som juridisk konsulent og som avdelingssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hun har også vært dommerfullmektig ved Nes sorenskriverembete på Sørumsand.

Aursnes har også hatt en rekke utenlandsoppdrag, og hun vært rådgiver for Flyktninghjelpen.

 

Frode Forfang er Master of Science i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science fra 1988.

Forfang begynte i UDI i 1998 som informasjonssjef, før han i 2002 ble avdelingsdirektør i avdeling for faglig strategi og koordinering. Fra 2007 til 2012 var han assisterende direktør i UDI. I 2012 ble han for første gang åremålsbeskikket som direktør for en periode på seks år.

Forfang har bred erfaring fra stillinger innen politikk og samfunn. Blant annet har han vært statssekretær for bistandssaker i Utenriksdepartementet, og han var vært informasjonsansvarlig ved EU-kommisjonens Oslo-delegasjon.

 

Til toppen