Avlyser reise til Svalbard

Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen i Longyearbyen etter skredet i dag, har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Sysselmannen på Svalbard valgt å avlyse statsråd Jon Georg Dales reise til Svalbard 22. og 23. februar.

Statsråd Dale skulle etter planen til Svalbard sammen med en delegasjon for å overvære en ny deponering av frø i Svalbard Globale frøhvelv.

Til toppen