Avslag på klage fra Jool Markets AS

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har 8. april 2020 avslått klage fra Jool Markets AS over Finanstilsynets vedtak 19. mars 2019 om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

Foretaket er gitt en avviklingsperiode frem til 15. juni 2020.