Avslag på klage fra Norway Royal Salmon

Kongen i statsråd har 21. juni 2017 avslått klagen fra Norway Royal Salmon ASA, Nor Seafood AS, Nord Senja Laks AS, NRS Finnmark AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 1. desember 2016 om avslag på utvidet konverteringstid av "grønne tillatelser" til lakseoppdrett.

Les mer:

Svar på klage fra Norway Royal Salmon ASA og Wilsgård Fiskeoppdrett AS på avslag om søknad om lengre konverteringstid av "grønne tillatelser" til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret