Avslutter regionale tiltak i Larvik fra fredag

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Larvik kommune har siden 22. mai vært omfattet av tiltaksnivå B i ordningen for regionale tiltak. Smittetrenden er nå tydelig nedadgående. Regjeringen har derfor besluttet å avslutte de regionale tiltakene for Larvik fra og med midnatt, natt til fredag 11. juni.

- Larvik kommune har bedt om at de regionale tiltakene avsluttes. Dette støttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen har derfor besluttet å avslutte de regionale tiltakene for Larvik fra og med fredag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunen vil i stedet videreføre relevante tiltak basert på lokale vedtak.

Etter at Larvik går ordningen med statlig regulering vil det ikke nå være noen kommuner som er inne i ordningen. Det er første gang siden forskriften ble etablert.

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene