Barnehagefakta–informasjon for barnehageforeldre

Det nye nettstedet barnehagefakta.no gjør det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over bemanning og utdanningsnivå til ansatte i alle landets barnehager.

Barnehagefakta.no presenterer nøkkelinformasjon om blant annet antall barn per ansatt, ansattes utdanningsbakgrunn og oppholdsareal.

– Alle foreldre skal kunne være sikre på at barna deres har det godt i barnehagen. Det aller viktigste for kvaliteten i barnehagen er de som jobber der, og frem til nå har det vært for vanskelig å finne informasjon om hvor mange ansatte det er og deres utdannelse. Nå ligger disse opplysningene på barnehagefakta.no, og den åpenheten er bra både for sektoren, for foreldrene og for barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kan bidra til bedre kvalitet
Nettstedet er laget spesielt med tanke på foreldre som ønsker lett tilgjengelig informasjon om barnehagen barna deres går i, eller for å orientere seg om barnehagetilbudet når de skal søke barnehageplass.

– Nettsiden gir foreldrene enkel tilgang til informasjon om barnehagene slik at de også kan være med å påvirke kvaliteten. Har barnehagen til ditt barn færre ansatte eller færre ansatte med riktig utdannelse enn andre barnehager i kommunen, bør foreldrene spørre ledelsen og styret hva de har tenkt å gjøre med det. På den måten kan foreldrene være en positiv pressfaktor for enda bedre kvalitet, sier Røe Isaksen.

Tallene som presenteres på Barnehagefakta rapporteres inn årlig av barnehagene selv, og kontrolleres av kommunen, fylkesmannen og SSB. Nettsiden er laget av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kommuner, private eiere og barnehager enkelt kan dele informasjon fra Barnehagefakta til sine egne hjemmesider hvis de ønsker det.

Se mer på barnehagefakta.no

Til toppen