Barnevernsinstitusjoners adgang til å begrense bruk av mobiltelefon

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i rettighetsforskriftens regler om å nekte bruk og å inndra elektroniske kommunikasjonsmidler.

Barnevernsinstitusjoner har i dag anledning til å nekte beboere på barnevernsinstitusjoner å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler, som mobiltelefon eller pc, for inntil to uker om gangen. Institusjonen kan nekte bruk dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget eller formålet med plasseringen. Det må gjøres en selvstendig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dersom beboeren ikke retter seg etter vedtaket om å nekte bruk, kan institusjonen inndra kommunikasjonsmiddelet.

- Vi foreslår at man skal kunne nekte bruk eller inndra kommunikasjonsmidler for inntil åtte uker fra inntak. Dette kan bidra til å beskytte ungdommene fra kontakt med rusmiljøer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Departementet har fått henvendelse fra blant annet Fossumkollektivet om at en vedtaksperiode på to uker fra inntak er for kort, og at det er behov for en lengre og mer forutsigbar periode.

- Fossumkollektivet har satt ned en ekspertgruppe med ungdommer som har bodd der, og de ser selv behovet for et lengre "mobil-forbud". Det er positivt at ungdommene er tatt med på råd, og at dette ønsket kommer fra dem selv, legger Solveig Horne til.

Les hele høringsnotatet her

Til toppen