Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre forbrukerrettigheter ved kjøp av pakkereiser

Til sommeren får nordmenn enda bedre forbrukerrettigheter når de kjøper pakkereiser. I dag la regjeringen frem en proposisjon for Stortinget med forslag til ny pakkereiselov.

Kjøper du en pakkereise, har du en rekke rettigheter, blant annet krav til informasjon før reisen starter, krav til arrangøren under gjennomføringen av pakkereisen, og til beskyttelse ved arrangørens konkurs. Den nye pakkereiseloven er tilpasset en stadig mer digital hverdag, der forbrukerne i større grad selv setter sammen sine egne reiser.

– Den nye loven skal sikre oss sterkere forbrukerrettigheter uansett om vi kjøper en pakke gjennom en reisearrangør, eller om vi selv setter sammen en reise, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).

Med ny pakkereiselov, vil kravene til arrangøren øke og flere reisearrangementer vil omfattes av regelverket. Blant annet vil leie av bil og kjøp av konsertbilletter kunne anses som pakkereise. Dette sikrer flere forbrukere mot arrangørens konkurs.

Samtidig fjernes særordningen med reisegaranti når den reisende kjøper kun flybilletter av en charteroperatør. Garantien fjernes for å sikre charteroperatører like konkurransevilkår som flyselskapene. Samlet sett vil den nye loven styrke norske forbrukeres rettigheter.

Den nye loven skal tre i kraft 1. juli 2018. Loven gjennomfører EU-direktivet om pakkereiser av 2015. Direktivet sikrer like regler i Europa, og legger til rette for økt handel over landegrensene. Det vil si at nordmenn som kjøper reisearrangementer fra utenlandske næringsdrivende vil ha de samme rettighetene som ved kjøp fra norske næringsdrivende.

Blant annet slik styrkes forbrukerrettighetene:

  • Flere reisearrangementer anses som pakkereiser.
  • Krav om reisegaranti også ved «sammensatte reisearrangementer», dvs. flere reisetjenester kjøpt til samme reise, uten å være en pakkereise.
  • Økte krav til den næringsdrivendes opplysningsplikt. Kostnader det ikke er opplyst om knyttet til pakkereisen, skal ikke betales.
  • Arrangørens ansvar for korrekt gjennomføring av pakkereisen tydeliggjøres.

Les lovproposisjonen her.

Til toppen