Prop. 54 L (2017–2018)

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)

Loven vil avløse dagens pakkereiselov av 25. august 1995. Ny lov skal gjennomføre direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget