Ber innbyggerne velge digital postkasse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stat og kommuner har begynt å sende brev digitalt. Er du klar til å motta digital post? Difi har startet en offensiv for å få innbyggerne til å ta i bruk digital postkasse når de skal motta brev fra det offentlige.

- Digital postkasse er enkelt, sikkert og gratis. Du får tilgang til posten når du trenger den, om du er på hytta eller på bussen. Tar du i bruk digital postkasse sparer du miljøet og det offentlige frigjør ressurser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I gjennomsnitt mottar innbyggerne i snitt åtte brev i året fra det offentlige. Dette utgjør 40 millioner brev eller papir nok til å dekke et område på størrelse med Grønland. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har beregnet at det offentlige kan spare minst 400 millioner kroner hvert år på å sende alle brev digitalt. I tillegg kommer administrasjonsutgifter knyttet til pakking og utsendelse.

Regjeringen vil at det offentlige skal kommunisere digitalt med innbyggerne. Regelverket er endret, en løsning for digitalpost er på plass og 80 kommuner og statlige virksomheter har begynt å sende post digitalt. 700 000 innbyggere har valgt digital postkasse og mottar post fra det offentlige digitalt.

Nå skal en offentlig informasjonskampanje bidra til at flere innbyggere blir kjent med og tar i bruk løsningen for offentlig digital post.

Staten har tegnet kontrakt med eBoks og Digipost om levering av post fra staten. Innbyggerne må selv velge leverandør av post for å motta digitale brev. Kampanjen gjennomføres av Difi.