Ber næringen utarbeide dyrevelferdsprogram for oppdrettsmink

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har bedt regjeringen om å innføre et forbud mot gruppehold av mink, men likevel åpne for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd. Departementet har bedt næringen om å utarbeide et dyrevelferdsprogram for mink som kan godkjennes av myndighetene.

Brevet til næringen offentliggjøres, slik at eksterne miljøer kan gi innspill til både næringen og departementet om innretningen av programmet.

Forskriftsbestemmelser om forbud mot gruppehold og om unntak for gårder som deltar i dyrevelferdsprogram, samt øvrige endringer som er varslet i Meld. St. 8 (2016-2017) Pelsdyrnæringen vil sendes på høring senere.