Norge øker humanitær bistand til Jemen

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Den humanitære situasjonen i Jemen er svært bekymringsfull. Kolerautbruddet har nå spredt seg til alle landets provinser og kommer i tillegg til væpnet konflikt og matvarekrise. Det er avgjørende at verdenssamfunnet kommer sammen for å finansiere FNs nødhjelpsappell, og Norge øker nå den humanitære støtten til Jemen med ti millioner kroner. Samtidig må det gis humanitær tilgang, slik at nødhjelpen kommer frem til sivilbefolkningen, sier utenriksminister Børge Brende.

FN betegner situasjonen i Jemen som den mest alvorlige humanitære krisen i verden, og anslår at nærmere 80 prosent av landets befolkning trenger humanitær bistand. Ti millioner mennesker har behov for akutt nødhjelp for å overleve.

Kolerautbruddet sprer seg svært raskt, blant annet som følge av mangelfulle helsetjenester og manglede tilgang til rent drikkevann. Den prekære humanitære situasjonen i Jemen er et resultat av den brutale væpnede konflikten som har pågått siden våren 2015.

– Det er bare en fremforhandlet politisk løsning som kan gi en varig slutt på lidelsene til den jemenittiske sivilbefolkningen. Norge støtter derfor FNs spesialutsendings bestrebelser for å få partene tilbake til forhandlingsbordet så raskt som mulig, sier utenriksminister Brende.

Norge har i 2017 nær doblet støtten til Jemen, og bidrar med om lag 250 millioner kroner til den humanitære innsatsen. Dette inkluderer støtte annonsert under giverkonferansen for Jemen i april og ekstrabevilgninger i forbindelse med sultkrisen og koleraepidemien.

Bistanden kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. I tillegg bidrar Norge gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF), som hittil i år har utbetalt over 200 millioner kroner til Jemen. Norge bidrar med om lag ti prosent av midlene i nødhjelpsfondet.