Bestandsmålet for bjørn er nådd i Hedmark

Det ble registrert tre ynglinger av brunbjørn i Hedmark i 2017.

– Det er en god nyhet at vi nå for første gang siden vi satte bestandsmål for bjørn i Norge, er i en situasjon der et regionalt bestandsmål er oppnådd. Målet er nådd i Hedmark. Jeg har tillit til at rovviltnemnden håndterer det på en slik måte at denne positive situasjonen i Hedmark opprettholdes, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

Rovdata har nå rapportert endelig bestandsstatus fra registreringene i 2017. Det er totalt påvist 125 bjørner i Norge. Dette er samme antall som ble registrert i 2016. 

Antall registrerte bjørner har varierer fra år til år. Men på landsbasis har antallet gått ned i de ni årene vi har hatt nasjonal innsamling av DNA-materiale fra bjørn i Norge. Bestanden i Norge har hele tiden vært under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ungekull. Det totale antallet ungekull i 2017 var syv, og bestanden er fortsatt godt under det nasjonale bestandsmålet. 

– Det er viktig å understreke at bestandssituasjonen for bjørn på landsbasis fortsatt er like alvorlig.Det er derfor viktig med en forvaltning som bidrar til å øke bestanden, sier  Elvestuen.

 Les mer her.

Til toppen