- Brasil har imponert

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøkte Brasil 13. til 18. september. Bakgrunnen for reisen var å gjøre opp status for sju år med samarbeid mellom Norge og Brasil. –Brasil har vist at redusert avskoging kan gå hånd i hånd med økonomisk og sosial utvikling, mener Sundtoft.

I Rio de Janeiro møtte Sundtoft Brasils miljøvernminister, samt lederne for den brasilianske utviklingsbanken BNDES og Amazonasfondet som forvalter de norske pengene.

På dette møtet erklærte Sundtoft at Norge innen klimatoppmøtet i Paris vil Norge ha oppfylt sin forpliktelse om å bidra med inntil seks milliarder kroner til det brasilianske Amazonasfondet.

- Det er imponerende å se hvilken innsats Brasil har nedlagt for å bremse avskogingen. Brasil har oppnådd fantastiske resultater i arbeidet for å redusere avskogingen i Amazonas, og dette er et svært viktig bidrag i kampen mot global oppvarming. Jeg er stolt over at Norge samarbeider med Brasil på dette området.

 

 MØTE: Tine Sundoft møtte Brasils miljøvernminister Izabella Teixeira under møter i Rio de Janeiro. (Foto: KLD/ Gunhild Santos-Nedrelid)

De siste ti årene har Brasil gjort svært mye i kampen for Amazonas og greid å redusere avskogingen med over 75 prosent.

-  Brasils resultater regnes som et av de største bidragene til kampen mot klimaendring som verden har sett det siste tiåret. Brasil har greid å redusere avskogingen samtidig som landet har økt sin jordbruksproduksjon og redusert fattigdommen. Det viser at redusert avskoging kan gå hånd i hånd med økonomisk og sosial utvikling, sa Sundtoft under møtet.

 

AMAZONAS: Dette er verdens største regnskog. Norge har siden 2008 betalt Brasil nesten 5,5 milliarder kroner for å redusere avskogingen. Brasil har de siste ti årene redusert avskogingen med over 75 prosent. (Foto: KLD/ Gunhild Santos-Nedrelid)

Besøkte Amazonas-prosjekter.
På sin Brasilreise besøkte Tine Sundtoft to prosjekter som støttes gjennom Amazonasfondet. Fondet er åpent for bidrag fra stater, privatpersoner og næringsaktører. Norge var første bidragsyter til fondet da det ble lansert i Brasil i 2008. Norge har forpliktet opp til seks milliarder kroner til Amazonas-fondet for perioden 2008-2015 dersom Brasil oppnår gode resultater.

Det ene prosjektet som Sundtoft besøkte, Fundação Amazonas Sustantével (FAS), støtter lokalsamfunn som ønsker å bidra til å redusere avskoging. Å få til bærekraftig produksjon er noe av det viktigste for lokalsamfunnet. 

 

 STØTTES AV AMAZONASFONDET: Tine Sundtoft fikk innføring i måten Fundação Amazonas Sustantével (FAS) drives. FAS er en av mange prosjekter som støttes gjennom Amazonasfondet.

Et annet prosjekt som støttes gjennom Amazonasfondet er Muesu da Amazonia som blant annet driver med økoturisme og forskningsaktiviteter. Et av de viktigste målene med dette prosjektet er å bevare den økologiske korridoren rundt Adolpho Ducke-reservatet.

STØTTES AV AMAZONASFONDET: Muesu da Amazonia i Manaus er et av prosjektene som støttes av Amazonasfondet som forvalter de norske regnskogmidlene.

Bærekraftig næringsliv.
En av de store utfordringene i Brasil er hvordan man redusere avskoging og samtidig ha bærekraftig utvikling. Sundtoft besøkte derfor Mato Grosso, som er en av Brasils største delstater med storproduksjon av kveg og soya.

I hovedstaden Cuiabá møtte Sundtoft Mato Grossos guvernør, Brasils miljøvernminister og en rekke representanter fra både norsk og brasiliansk næringsliv og sivilsamfunn.

- Delstaten har gjort en massiv innsats for å redusere avskogingen. På ti år ble den redusert med hele 91 prosent. Men Mato Grosso er fortsatt blant de to delstatene i Brasil som bidrar mest til avskoging i landet. Derfor er kampen mot avskoging akkurat her blant de viktigste i Brasil, sa blant annet Sundtoft under møtet.

 

BÆREKRAFTIG NÆRIINGSLIV: Hvordan få til en bærekraftig produksjon og samtidig redusere avskogingen? Dette spørsmålet ble tatt opp i en stor work-shop i Cuiaba, hovedstaden i delstaten Mato Grosso. Her møtte Sundtoft blant annet Brasils miljøvernminister, Mato Grossos guvernør, samt næringsliv og sivilsamfunn.

 

NORGE OG BRASIL SAMMEN: Det norske og brasilianske flagget, samt flagget til detstaten Mato Grosso, ble heist til topps da Tine Sundtoft besøkte hovedstaden Cuiaba. Delstaten har redusert avskogingen med over 90 prosent på ti år, men har fortsatt store utfordringer.