Tina Bru møtte olje- og gassnæringen om koronaviruset

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Olje- og energiminister Tina Bru hadde fredag et videomøte både med representanter for olje- og gassnæringen og en telefonsamtale med forbundsleder Frode Alfheim i Industri og Energi om situasjonen på norsk sokkel og i leverandørbedriftene som følge av koronaviruset.

'
Olje- og energiminister Tina Bru hadde videokonferanse med olje- og gassnæringen i Olje- og energidepartementet 13. mars. Foto: OED

— Dette er en vanskelig situasjon for næringen. Jeg har derfor i dag hatt dialog med flere av aktørene. Mitt klare inntrykk er alle er innstilt på å delta i dugnaden vi nå er inne i og at selskapene gjør det de kan for å ivareta egne ansatte, hindre ytterligere smitte og samtidig opprettholde en trygg og sikker produksjon på sokkelen, sier olje- og energiminister Tina Bru

På møtet la representanter for næringen fram sine vurderinger av de ekstra utfordringene de nå står overfor direkte og indirekte knyttet til koronaviruset. Blant annet har de inngripende tiltakene som regjeringen har måtte sette i verk gjort det krevende for mange selskaper å få sine ansatte på jobb offshore.

— Dette var en veldig nyttig oppdatering. Næringen står nå overfor helt andre rammer rundt sin virksomhet. Vi har ikke full oversikt over alle konsekvensene av tiltakene som er innført og det er betydelig usikkerhet rundt den videre utviklingen i næringen. Jeg vil følge den videre utviklingen tett, også når det gjelder behov for justeringer fra myndighetenes side, fortsetter Bru.

I dag la Regjeringen fram en tiltakspakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Strakstiltakene vil også ha effekt på bedrifter innen olje- og gassnæringen. I tillegg vurderer regjeringen ytterligere konkrete tiltak og bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i næringslivet generelt.