Forsiden

Innspillsmøte om havbunnsmineraler

Olje- og energidepartementet inviterer til digitalt innspillsmøte for konsekvensutredning og forslag til åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet 27. januar 2023.

Nett-tv Innspillsmøte om havbunnsmineraler

Se sendingen her

Se sendingen her

Åpenhet og medvirkning utgjør en sentral del av konsekvensutredningsprosesser og bidrar til kvalitetssikring av faggrunnlaget. Innspillsmøtet vil være et supplement til den pågående høringen som ligger ute på regjeringen.no med frist 27. januar 2023.

Tidspunkt: Fredag 27. januar 2023 kl 14:00 – 16:00.

Det åpnes for kortfattede innspill på inntil tre minutter. For å legge til rette for en god og effektiv gjennomføring av innspillsmøtet, oppfordres høringsinstansene til å samordne sine innspill der det er naturlig. Av hensyn til tiden er talelisten begrenset og det tas forbehold om at den kan bli fulltegnet.

Møtet vil ledes av statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik. Møtet gjennomføres digitalt på Teams. Dersom en ønsker å holde innlegg, må dette meldes inn i forkant til bd@oed.dep.no og du vil få tilsendt en Teams-lenke i forkant.