Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det skal gjøres ny vurdering av Livsvitenskapsbygget for å holde kostnadene nede

På grunn av økte kostnader knyttet til vanskelige grunnforhold skal utformingen av Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO) vurderes nærmere.

Statsbygg har varslet Kunnskapsdepartementet om at arbeidet med å klargjøre tomten i Gaustadbekkdalen i Oslo vil kreve mer tid og penger på grunn av uforutsette problemer med grunnforholdene.

– Det betyr at prisen for byggeprosjektet nå ligger an til å bli høyere enn det Stortinget har vedtatt. Derfor har regjeringen bestemt at Statsbygg, sammen med UiO, skal vurdere hvilke endringer som kan gjøres slik at vi får et livsvitenskapsbygg til den prisen Stortinget har bestemt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Stortinget vedtok i 2018 å bruke inntil 6,145 milliarder kroner (prisnivå mai 2020) til oppføringen av bygget. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi ser fram til å samarbeide tett med UiO for å finne smartere løsninger for dette store prosjektet som kan sikre at universitetets behov møtes og at vi får levert Livsvitenskapsbygget innenfor den vedtatte kostnadsrammen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Regjeringen skal, på grunnlag av de alternativene Statsbygg og UiO kommer med, i løpet av høsten ta stilling til videre fremdrift for prosjektet.

– Det er fortsatt tidlig i prosjektet, og det det er derfor mulig å gjøre endringer. Nå må vi ta en fot i bakken for å ha kontroll på kostnadene og få et godt beslutningsgrunnlag for den videre fremdriften. Målet er å finne gode løsninger slik at livsvitenskapsbygget blir et sted for samarbeid på tvers av fagmiljøer for bidra til å løse store samfunnsutfordringer, sier Asheim.