Presseinvitasjon:

Digital North - nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering 25. april

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen er vertskap for Digital North, en nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering. De nordisk-baltiske landene er ledende i Europa på digitalisering, og under konferansen vil landene vedta en ministererklæring som forplikter til tettere samarbeid.

Tid og sted: Konferansen åpner 25. april kl 09.00 og finner sted på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20 på Fornebu. Signering av ministererklæring  og pressebrief om ministererklæringen skjer kl. 14.00 på Villa Hareløkken.

Nett-tv Del 1: Digital North

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Del 2: Digital North

Se sendingen her

Se sendingen her

Program. Deler av programmet strømmes på regjeringen.no og norden.org. Følg konferansen i sosiale medier under #digitalnorth og #norden2017

Hva gjør digitalisering aktuelt nå?

Digitalisering er en kjernekomponent i utviklingen av europeisk konkurransekraft. Dette er et sentralt tema når Norge i år leder det nordiske regjeringssamarbeidet hvor hovedprioriteringene er Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.  

De nordiske og baltiske landene kommer høyt på EUs Digital Economy and Society Index. Danmark topper listen, Norge er nummer to, Finland nummer tre og Sverige nummer fire. Digital North setter tettere politisk samarbeid om digitalisering i Norden og Europa på dagsorden. Blant temaene på konferansen er omstilling, grensekryssende digitale tjenester, smarte samfunn og delingsøkonomi.

Digital North samler ministre med ansvar for digitaliseringspolitikk fra Norden og Baltikum og representanter fra næringslivet i regionen (se deltakere i programmet.)

Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation.