Disse skal utrede finansiering av private barnehager

Det er nå klart at statsforvalter Knut Storberget skal lede det varslede barnehageutvalget. Utvalget vil bestå av medlemmer fra Virke, KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

- Vi er glade for at utvalgets medlemmer nå er på plass, slik at de kan starte arbeidet. Det er viktig å se på finansieringen av private barnehager, for å sikre et mangfoldig barnehagetilbud med høy kvalitet også i fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

- Barnehagene er en viktig del av det norske velferdssamfunnet. Uten barnehagene stopper Norge. De private barnehage er viktige for å sikre barnehageplass til alle og for å utvikle kvaliteten i tilbudet. Derfor ser jeg fram til å starte arbeidet med å sikre god, forutsigbar og bærekraftig finansiering av et så viktig velferdstilbud, sier statsforvalter og leder for utvalget, Knut Storberget.

Utvalget skal beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system. De kan også komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. Sammen med andre rapporter og analyser som er gjort på feltet, vil utvalgets rapport gi regjeringen et godt grunnlag for politikkutvikling i årene fremover.

Det partssammensatte utvalget består av følgende medlemmer:

  • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
  • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
  • Espen Rokkan, direktør PBL
  • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.