Effektiv og sikker sjøtransport: Regjeringen ber om forslag til ny havne- og farvannslov

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et offentlig lovutvalg skal nå utarbeide et forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget ble oppnevnt i statsråd i dag, og skal ledes av advokat Kristin Bjella.

- Regjeringen ønsker å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Utvalget er bredt sammensatt for å sikre juridisk og økonomiske kompetanse og representasjon av ulike interesser knyttet til havne- og farvannsforvaltningen. Kommunene, havnene, rederinæringen, transport- og logistikknæringen og Kystverket er representert.

Utvalget skal vurdere lovens tekniske kvalitet og det materielle innholdet. Blant annet vil den særlige reguleringen av havnekapitalen være et sentralt tema i vurderingene av den kommunale havnevirksomheten.

Utvalget skal avgi sin rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2017.

Utvalgets sammensetning

Utvalgsleder: 

  • Advokat Kristin Bjella, Oslo

Utvalgsmedlemmer:

  • Advokat Arne-Martin H. Sørli, Oslo
  • Advokat Inger Hygen, Bergen
  • Samfunnsøkonom Haakon Vennemo, Oslo
  • Advokat Siri Tofte, Kristiansand
  • Regiondirektør John Erik Hagen, Haugesund
  • Tidligere havnedirektør Wollert Krohn-Hansen, Trondheim
  • Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten, Tromsø
  • Daglig leder Adrianne Ubeda, Tromsø

Mandat