Utlysning av nytt ressurssenter for egenorganisert aktivitet

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet utlyser i dag midler til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett. Senteret skal være en ressurs for egenorganisert fysisk aktivitet utenfor rammene av den organiserte idretten. Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde nyheten sammen med Ola Elvestuen.

Linda Hofstad Helleland, Ola Elvestuen og Terje Håkonsen i skatehallen Skur 13 i Oslo.
Kulturministeren Linda Hofstad Helleland, Ola Elvestuen fra Venstre og snowboarderen Terje Håkonsen i skatehallen Skur 13 i Oslo i dag. Foto: Kulturdepartementet

- Jeg er glad for at vi nå får på plass et ressurssenter og håper at mange er interessert i å søke. Initiativet til Venstre har vært viktig. Den organiserte aktiviteten er svært viktig, men vi må ta inn over oss at mange ønsker å drive med sin aktivitet utenfor rammene av et idrettslag. Hvis vi skal ivareta målene i idrettspolitikken må vi legge til rette også for de som driver med egenorganisert fysisk aktivitet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Ressurssenter

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 bevilget Stortinget 2 millioner kroner til et ressurssenter for egenorganisert idrett. Senteret skal veilede og legge til rette for aktivitet som drives egenorganisert og utenfor de etablerte idrettsorganisasjonene.

Kulturdepartementet utlyser nå midler til etablering og drift av et slikt senter. Søknadsfristen er 1. november 2017.

Med forbehold om bevilgninger fra Stortinget, vil søkeren som tildeles oppdraget i første omgang motta tilskudd i en prosjektperiode fram til og med 2021. Senteret skal sende inn årlig søknad til Kulturdepartementet, og det skal rapportere på bruken av midlene. Ved utløpet av perioden vil det gjøres en evaluering av senterets arbeid.

Utlysningsteksten: Tilskudd til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett

Anlegg

Tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer ble lansert ved hovedfordelingen 2017. For 2017 er det satt av 35 millioner kroner. Ordningen har ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende.