Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening etablerer i fellesskap et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Senteret skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

– Alle skal ha mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet. For å nå dette målet må vi gjøre to ting samtidig: Vi må legge til rette for den organiserte idretten.Samtidig må vi ivareta dem som ønsker å drive egenorganisert aktivitet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Ressurssenteret skal støtte opp om idrett og fysisk aktivitet utenfor den organiserte idretten i Norge. Senteret skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom egenorganiserte miljøer og kommunene. Det skal fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter, og det skal bistå med råd og praktisk veiledning til dem som driver egenorganisert aktivitet. Målet er at ressurssenteret skal skape økt aktivitet i hele landet.

– Vi trenger et senter som kan spre kunnskap og kompetanse, som kan skape gode nettverk og bidra til bedre lokal tilrettelegging for egenorganiserte aktiviteter. Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening har hver sine styrker og utfyller hverandre på en god måte. Sammen kan de skape et sterkt ressurssenter, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Bakgrunn

Stortinget bevilget 2 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2017 til et ressurssenter for egenorganisert idrett. Det er også bevilget 2 millioner kroner for 2018. I september 2017 lyste Kulturdepartementet ut midler til etablering og drift av et ressurssenter. Departementet mottok 10 søknader om tilskudd. Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening leverte de to sterkeste søknadene og Kulturdepartementet ga dem i fellesskap i oppdrag å etablere og drifte et ressurssenter.

Med forbehold om bevilgninger fra Stortinget, vil det i en prosjektperiode fram til og med 2021 bli gitt årlige tilskudd til drift av ressurssenteret. Ved utløpet av prosjektperioden vil departementet foreta en evaluering av senterets arbeid.